Skole Webben

Hva er digital markedsføring?

Digital markedsføring

Med digital markedsføring menes all merkedsføring via digitale medier. Det er flere måter å markedsføre seg digitalt på, men hovedforskjellen mellom digital markedsføring og tradisjonell, er at markedsføring rettes mer direkte mot en gruppe av forbrukere i forhold til hva du har muligheten til med tradisjonell markedsføring. På grunn av at det er mulig å ha en kontroll over hvem reklamen rettes mot, så er det også som oftest rimeligere å benytte digital markedsføring enn det er å benytte tradisjonell.

De vanligste formene for digital markedsføring er blant annet markedsføring hos søkemotorene, markedsføring med sosiale medier, affiliate markedsføring og markedsføring ved hjelp av forbedret rangering hos søkemotorene. Ikke alle benytter seg av alle disse formene for markedsføring, men det er mer vanlig å benytte seg av en eller et utvalg av disse metodene. Om man benytter seg av firmaer som tilbyr tjenester innen digital markedsføring, så vil disse også vanligvis jobbe med et utvalg av disse formene for digital markedsføring som de har spesialisert seg i.

Markedsføring med søkemotorene

En vanlig måte å annonsere på i dag, er via søkemotorene. Disse har tilgang på muligheten til å presentere annonsene dine til en gruppe av potensielle kunder, i stedet for at du presenterer annonsene dine til alle, som er det mest vanlige innen tradisjonell markedsføring. I de fleste tilfeller betaler du for hver gang en interessert klikker på annonsen din, og dette er derfor en meget effektiv form for markedsføring hvor kostnadene kan være mye mer effektive enn ved tradisjonell markedsføring.

Markedsføring med sosiale medier

Markedsføring via sosiale medier er en meget vanlig form for markedsføring hvor du benytter egne eller andre sosiale profiler for å markedsføre produkter, tjenester eller nettsider. Dette er en meget vanlig form for markedsføring blant bloggere. Man kan benytte sosiale medier til å vurdere forskjellige produkter, eller man kan benytte dem til direkte reklame for interessante produkter. Det er alltid nyttig å benytte sine sosiale nettverk for å gjøre folk kjent med hva du har å tilby eller hva slags informasjon du tilbyr på dine nettsider.

Digital markedsføring

Affiliate markedsføring

Affiliate markedsføring er en form for digital markedsføring som har eksistert i lang tid. Det betyr at du ber andre nettsteder reklamere for produktene dine. Det er etablert gode systemer rundt denne formen for markedsføring slik at du ikke nødvendigvis behøver å kontakte selskaper direkte for å reklamere for deres produkter eller tjenester, men du kan i stedet kontakte affilate-nettverk. Disse fungerer som bindeledd mellom annonsører og nettsteder. Hvis du ønsker at andre skal vise en annonse på sine nettsteder, så kan du benytte et affilate-nettverk for å formidle dette. Du tilbyr da å betale per klikk, per visning eller per lead fra annonsen, og nettverket tar en andel av dette, mens nettstedet som viser annonsen din får resten.

Forbedret rangering hos søkemotorer

En annen form for digital markedsføring er å SEO-optimalisere dine nettsider slik at du skal få forbedret rangering hos søkemotorene. Dette kan man oppnår på flere måter, men i hovedsak så betyr det at man må tilpasse seg retningslinjer for hva søkemotorene vurderer som viktig for at du skal plasseres foran andre i søkeresultatet til brukerne. Dette kan bety at du må vurdere din webdesign, grafisk design og brukervennlighet, da alle disse er viktige faktorer for at søkemotorene skal rangere deg høyere enn andre. Dine nettsider må være tilpasset nye trender og ny teknologi slik at brukerne ikke opplever at de ikke kan benytte nettstedet ditt på deres enheter. Det er for eksempel blitt mer og mer vanlig å benytte mobile enheter i stedet for PCer til det meste. Hvis du ikke tilbyr nettsider som kan benyttes på mobile enheter, så kan du risikere at brukerne velger et annet nettsted fremfor ditt.